Høring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 07.11.2016

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen