Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.10.2016

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen