Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 14.10.2016

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen