Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 06.01.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen