Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 09.03.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen