Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 15.03.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen