Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 13.02.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen