Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 12.06.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen