Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 22.06.2017

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen