Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 20.03.2018

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen