Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 09.05.2018

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen