Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 11.05.2018

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen