Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 06.08.2018

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen