Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 12.02.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen