Høring – Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 18.03.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen