Høring - forslag til endring av vilkår for bruk av forurensningslovens høyeste strafferamme

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 04.02.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen