Høring - Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 29.04.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen