Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv.

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 02.05.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen