Høring om Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2019 (TFO 2019)

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 30.04.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen