Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 21.05.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen