Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.10.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen