Høring om gjennomføring av forordning 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 23.08.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen