Høring – Endringer i salær- og stykkprisforskriften knyttet til advokaters godtgjøring av arbeid med anke

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 24.09.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen