Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv.

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 07.10.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen