Høring - hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 23.08.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen