Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.11.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen