Høring – Forordning som endrer referanseverdiforordningen for å innføre nye kategorier for referanseverdier for lavkarboninvesteringer

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 08.10.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen