Høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 15.01.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen