Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 29.03.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen