Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm)

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.08.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen