Høring - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 03.08.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen