Høring - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 31.08.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen