Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 13.11.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen