Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.12.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen