Høring - Forslag til endringer i lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, slik at styret i Pensjonstrygden for sjømenn får kompetanse til å fastsette reglementet for forvaltning av ordningens reguleringsfond mv.

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 23.10.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen