Høring - forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 11.12.2020

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen