Høring - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 20.08.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen