Høring - Endring i produksjonstilskuddsforskriften og avløsertilskudd i jordbruket

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 10.09.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen