Høring – forslag til endring i forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 annet ledd

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 12.08.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen