Høring av endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.10.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen