Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 08.09.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen