Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 01.09.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen