Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 13.12.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen