Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 24.09.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen