Endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikokla

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 17.12.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen