Høring av forslag om endring i forskrift 7. desember 2021 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. - bestemmelser om årlig avgift

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 17.11.2021

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen