Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Status: Denne saken er ikke lenger på høring

Høringsfrist: 15.11.2019

Høringsfristen for denne høringen er passert.

Til høringen